ANKIETA STANU ZDROWIA

W celu ubiegania się o przyjęcie do szkoły, należy wypełnić prawidłowo „ankietę stanu zdrowa” znajdującą się w załączniku poniżej.

Wypełniony a następnie pobrany plik należy wydrukować i dostarczyć wraz z oryginałem kompletu dokumentów najpóźniej w dniu testu sprawnościowego do sekretariatu szkoły.

Po wypełnieniu wymaganych pól, kliknij w prawnym, górnym rogu by pobrać plik na komputer i wyślij go jako załącznik na adres: rekrutacja@wsszc.pl

Po wypełnieniu wymaganych pól, kliknij w prawnym, górnym rogu by wydrukować plik i przekaż go do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi oryginałami z podania.