DEKALOG ZAWISZY

Tworząc kulturę organizacyjną Szkoły, dążymy aby nasz Zespół, zarówno Kadeci jak i Kadra dydaktyczna wraz z Dyrekcją, przestrzegali jasno określonych norm i reguł. Dlatego wypracowaliśmy zespół zasad, które wdrażamy od samego początku i przestrzegamy na co dzień w życiu szkoły – zbiór tych zasad nazywamy: