DEKALOG ZAWISZY

Tworząc kulturę organizacyjną Szkoły, dążymy aby nasz Zespół, zarówno Kadeci jak i Kadra dydaktyczna wraz z Dyrekcją, przestrzegali jasno określonych norm i reguł. Dlatego wypracowaliśmy zespół zasad, które wdrażamy od samego początku i przestrzegamy na co dzień w życiu szkoły – zbiór tych zasad nazywamy:

DEKALOGIEM "ZAWISZY"

KOCHAJ SWOJĄ OJCZYZNĘ, SZANUJ I POZNAWAJ JEJ HISTORIĘ,

PAMIĘTAJ O POLSKICH ROCZNICACH I BOHATERACH NARODOWYCH,

SYSTEMATYCZNIE I WYTRWALE ZDOBYWAJ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI,
OSIĄGAJ JAK NAJLEPSZE WYNIKI W NAUCE,

DBAJ O SWOJĄ KONDYCJĘ FIZYCZNĄ I ROZWÓJ DUCHOWY

PRZESTRZEGAJ PRAWA, TRAKTUJ INNYCH Z SZACUNKIEM,

DOCHOWAJ WIERNOŚCI ZASADOM KOLEŻEŃSTWA,

NIEŚ POMOC POTRZEBUJĄCYM,

UŻYWAJ POPRAWNIE JĘZYKA POLSKIEGO,

KULTYWUJ POLSKIE TRADYCJE, OBYCZAJE I ZWYCZAJE,

STRZEŻ HONORU, GODNOŚCI I DOBREGO IMIENIA SZKOŁY

I SŁUŻBY JAKĄ REPREZENTUJESZ

ORAZ PRZESTRZEGAJ ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ.

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.