WYKAZ UMUNDUROWANIA

Obowiązujący wykaz umundurowania Kadetów szkoły WSSZC prezentujemy poniżej w pliku PDF. W celu zwiększenia komfortu zakupów możliwych z jednego miejsca oraz wynegocjowanych atrakcyjnych zniżek, wykaz został przygotowane we współpracy z producentem.

Należy zaopatrzyć się w dokładnie podane modele w wykazie, a zatem nie dopuszczalny jest zakup modeli podobnych / zbliżonych. Tylko dzięki temu możemy zapewnić jednolitą prezentację Kadetów szkoły. Prosimy o zakup po 1 sztuce każdego wyszczególnionego modelu. Ewentualne nadmiarowe ilości można zakupić wg swoich potrzeb.

Każdemu przyjętemu Kadetowi zostanie przesłany drogą elektroniczną wykaz wraz z cenami za poszczególny asortyment. Na początku września odbędzie się w szkole zorganizowana przymiarka do mundurów, po której będzie można dokonać zakupu od naszego dostawcy.

Uwaga: Dopuszcza się kupno wskazanych sortów mundurowych u innych dostawców przy zachowaniu wskazanych modeli i kolorystyki.

OZNAKA ZAWISZY CZARNEGO NA BERET 
IDENTYFIKACJĄ SZKOŁY

NASZYWKA DO MUNDURU – EMBLEMAT ZAWISZY CZARNEGO
Z IDENTYFIKACJĄ SZKOŁY