CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

REKRUTACJA

Nie, różnią się one zasadniczo. WSS Zawisza Czarny to szkoła wojskowa. Naszym zadaniem jest jak najlepsze przygotowanie do pracy w wojsku, dlatego mamy bardzo rozbudowaną ofertę edukacyjną i współpracy ze specjalistami wojskowymi. Z kolei szkoły mundurowe przygotowują ogólnie do pracy w służbach mundurowych np. policji czy straży pożarnej.

W innych szkołach średnich, występują tylko pojedyncze klasy wojskowe lub oddziały przygotowania wojskowego. Szkoła Zawiszy jest szkołą wojskową i wszystkie klasy, bez wyjątku są klasami o profilu wojskowym. Wszyscy uczniowie, po uroczystym złożeniu ślubowania stają się Kadetami. Nakłada to na nich pewne obowiązki (noszenie munduru, stosowanie regulaminów, itp.) ale daje również możliwość uczestniczenia we wszystkich uroczystościach i szkoleniach wojskowych. Dyrektorem i wicedyrektorem szkoły są oficerowie w stopniu pułkownika, z ogromnym doświadczeniem zawodowym, po wielu misjach bojowych poza granicami kraju co stanowi już wyjątkowość w skali całego kraju a dodatkowo przekłada się również na realność życia wojskowego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Liceum Ogólnokształcące – trwa 4 lata. Jest najszybszym sposobem uzyskania edukacji na poziomie szkoły średniej oraz dostania się do Akademii Wojskowej (lub uczelni cywilnej).

Technikum – trwa 5 lat. Dzięki ukończeniu technikum, oprócz uzyskania edukacji na poziomie szkoły  średniej, zyskujesz atrakcyjny na rynku pracy zawód (technik logistyk lub technik informatyk).

Dowiedz się więcej z zakładki OFERTA na temat konkretnych kierunków.

Tak. Zapraszamy zarówno chłopaków i dziewczyny, wysokich i niskich – nie ma to znaczenia. Dla nas każdy jest równo traktowany i należy do tej samej społeczności szkolnej. Interesują nas osoby spełniające kryteria określone w zakładce Rekrutacja.

Jednym z podstawowych atrybutów żołnierza jest sprawność fizyczna. Nie inaczej jest w przypadku Kadeta WSS. Podczas rekrutacji przeprowadzimy podstawową próbę ze sprawności fizycznej, a w czasie nauki będziemy podnosili Twoją sprawność fizyczną tak abyś był(a) sprawny(a) a przy okazji spełniał(a) niezbędne kryteria, gdy zdecydujesz się, aby zostać podchorążym (studentem) Akademii Wojskowej lub/i żołnierzem Wojska Polskiego. Zobacz jak wyglądają testy sprawnościowe w zakładce TEST SPRAWNOŚCIOWY

Nie, szkoła wydaje skierowanie na badanie lekarskie bezpłatnie. Lekarz następnie wydaje orzeczenie o braku przeciwskazań lub przeciwskazaniach do konkretnych czynności podczas nauki.

Możesz wziąć udział w drugim naborze. Złóż kolejny wniosek o przyjęcie. do szkoły Jego termin i szczegóły są podane w zakładce REKRUTACJA. Możesz także wykorzystać dodatkowy czas na poprawienie swoich wyników z testów sprawnościowych, jeżeli nie poszły najlepiej.

Tak, pobieramy czesne za naukę a także opcjonalnie za internat. Możesz zapoznać się z zakładką OPŁATA. W kwocie czesnego każdy kadet otrzymuje także dodatkowe korzyści jak np. dopłaty do wyjazdów, drugi komplet umundurowania, zniżki u partnerów itp.

Tak, dysponujemy wygodnymi i w pełni wyposażonymi pokojami dla kadetów. Na obiekcie dostępny jest internet przez WiFi. Dodatkowo zapewniamy całodobową opiekę oraz zajęcia pozalekcyjne. Zobacz więcej w zakładce INTERNAT

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Odbędzie się ono apelem na placu Zamkowym, na dziedzińcu. Po jego zakończeniu, uczniowie przejdą do swoich klas wraz z wychowawcami. Na drzwiach wejściowych szkoły zostanie wywieszona lista osób i przypisanych do nich klas.

Całość odbędzie się w budynku szkoły – Zamku Piastowskim: Zamkowa 1, Legnica.

Na rozpoczęcie należy ze sobą przynieść coś do notowania, ponieważ zostaną podane dodatkowe informacje organizacyjne, w tym także dane dostępowe do e-dziennika oraz limitowanych treści na stronie internetowej. Wykazy podręczników oraz wykazy umundurowania znajdują się na naszej stronie internetowej, więc nie ma potrzeby ich notowania. Plan lekcji będzie również dostępny na naszej stronie w zakładce: Informacje ->  Dla kadetów oraz w e-dzienniku. 

Klasy pierwsze nie mają obowiązku przychodzenia w mundurze na rozpoczęcie roku szkolnego. Dodatkowy czas na jego zakup oraz wyposażenia jest do 15 września. Natomiast klasy starsze są zobowiązane do przyjścia w pełnym umunurowaniu.

Umundurowanie i wyposażenie kadetów należy zakupić wg wykazu umundurowania który publikuje szkoła. Przy czym należy kupić tylko i wyłącznie podany model. Nie jest dopuszczalne używanie zamienników czy podobnych modeli umundurowania, jeżeli nie jest wyraźnie wskazane w wykazie. Dążymy do tego, by każdy z kadetów dysponował dokładaniem takim samym wyposażeniem. W razie problemów z dostępnością, należy skontaktować się z nami – chętnie udzielimy wsparcia.

Ułatwiając proces zakupu umundurowania, można skorzystać z oferty firmy którą podamy wkrótce, a która we współpracy ze szkołą przygotowała kompletny zestaw z wykazu umundurowania. 

Można także skorzystać z oferty innych sklepów we własnym zakresie.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego lub godziny wychowawczej zostanie przekazany sposób dostępu:

– do dziennika elektronicznego – dla ucznia i dla rodzica

– do strony internetowej – hasło uniwersalne – dostęp do zakładek z menu oznaczonych symbolem gwiazdki przy nazwie ( * ). Znajdują się tam informacje niepubliczne takie jak plany lekcji czy kontakty wewnętrzne do szkoły.

Chcemy mieć pewność, że kandydaci na Kadetów Zawiszy nie są ludźmi z przypadku – dlatego w ramach weryfikacji motywacji komplet umundurowania zakupują na swój koszt – u dowolnego sprzedawcy. By wesprzeć w procesie zakupowym, mamy podpisaną umowę z producentem umundurowania i wyposażenia wojskowego z którego można skorzystać. Wymagane wyposażenie każdego ucznia szkoły się w zakładce Wykaz umundurowania.

Tak, dzięki działalności Fundacji Zawiszy Czarnego można starać się o pokrycie kosztów czesnego. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:
https://www.wsszc.pl/fundacja/

Dofinansowania (również dla rodzin wielodzietnych), będzie można uzyskać w ramach stypendium oraz współpracy z Diecezją Legnicka. Decyzja będzie podejmowana w trybie indywidualnym po złożeniu odpowiedniego wniosku w sierpniu bieżącego roku.

Tak, jako Uczeń szkoły można bezpłatnie korzystać z usług psychologa, znajdującego się w budynku szkoły po uprzednim umówieniu wizyty.

INTERNAT

Wyżywienie nie jest w cenie czesnego. Jest ono odpłatne – w każdym roku szkolnym podajemy cennik za 3 posiłki lub sam obiad.

Tak, będziemy organizować różne aktywności w czasie wolnym dla osób mieszkających w internacie. Będą to wyjścia zorganizowane, zajęcia sportowe, wojskowe i wiele innych przygotowanych przez nauczycieli, instruktorów oraz opiekunów internatu.

Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Dlatego podczas przebywania w internacie zapewniamy pełną opiekę naszego dedykowanego opiekuna. Ponadto wprowadzone zasady bezpieczeństwa i regulaminy będą egzekwowane od każdego lokatora internatu przez nasz personel. Dostępny jest także całodobowy monitoring.

Tak, we wszystkich pokojach jest osobna łazienka z prysznicem.