WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA WSSZC z instytucjami:

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego, oprócz uzyskania zgody na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW), po podpisaniu porozumień, współpracuje między innymi z:

 • 10. Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka – jako Patronacka Jednostka Wojskowa;
 • 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego;
 • 43. Wojskowym Oddziałem Gospodarczy;
 • Jednostką Poszukiwawczo-Ratowniczą / Baza Lotnicza „Baryt”;
 • Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 • Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
 • Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (LSSE), będąc jednocześnie częścią programu Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego;
 • Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Rzeczpospolitej Polskiej oddział w Legnicy im. Legionów Polskich
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy;
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu;
 • Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu;
 • Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu;
 • Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” w Bolesławcu;
 • Krav Maga – Be Safe;
 • Organizacjami kombatanckimi.
 

Udział w szkoleniu wojskowym WSS stwarza kadetom dogodne warunki do przejścia procesu rekrutacji i szkolenia oraz zostania żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej

Współpracujemy z najlepszymi

Aktywnie korzystamy z programów rządowych

 • Dotacja z rządowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki – Inwestycje w oświacie pn. „Wyposażenie pracowni zawodowych” w roku 2023 w kwocie 162 292 zł. Środki te przeznaczyliśmy przede wszystkim na zakup najnowocześniejszych sprzętów do nauki technologii informacyjnych oraz logistycznych a także wyposażenia klas przedmiotowych w pomoce naukowe i sprzęt.
 • Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – program Oddział Przygotowania Wojskowego w 2023 roku. Środki przeznaczyliśmy na zakup wyposażenia wojskowego i szkoleniowego – min. repliki broni, wyposażenie do nauki pracy w terenie itp.