TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik informatyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kadra informatyczna

Nasza kadra informatyczna to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży IT – od programistów po project managerów aż po grafików komputerowych i web developerów. To bardzo mocno nas wyróżnia na tle innych szkół – stawiamy na profesjonalizm. A po ukończeniu kierunku absolwenci mogą już na starcie podjąć pierwszą pracę jako na przykład: grafik komputerowy, junior developer, serwisant komputerowy, administrator sieci komputerowych, wsparcie IT i wiele innych.

Opiekunem kierunku jest bezpośrednio wicedyrektor Łukasz Gadomski. To wieloletni i aktualny praktyk z dziedzin: serwisu komputerowego, tworzenia stron internetowych, grafiki, fotografii, wirtualnej rzeczywistości, robotów edukacyjnych i innych.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i dodatkowo:

 • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, dodatkowo istnieje możliwość wyboru nauki innych języków obcych jak: rosyjski, hiszpański, włoski, francuski itp.
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka
 • Przedmioty zawodowe
 • Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, sztuki walki,
 • Obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia wojskowe i ratownicze,
 • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe,
 • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

Technik Informatyk
klasa mundurowa

Opis kierunku

Nowoczesny kierunek Technik informatyk to świetny wybór dla osób, które uwielbiają pracę z komputerem i sprzętem. Jest to wyjątkowy zawód z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter – dziś informatyka jest w zasadzie w każdej dziedzinie życia, zatem dobry informatyk znajdzie pracę w kręgach swoich zainteresowań.

Zawód jest bardzo prestiżowy, ponieważ pracodawcy zapewniają tej grupie najlepsze warunki do pracy i dodatki pozapłacowe. Pensje informatyka są już na starcie znacząco wyższe niż w innych zawodach, a duże niedobory pracowników na rynku sprawiają, że pensje będą dalej wzrastać. W branży jest bardzo popularna praca zdalna, która pozwala nawet na pracę w innym kraju czy na długich wakacjach. 

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje programy, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz tworzy oprogramowanie. Administruje systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy witryny i aplikacje internetowe. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy mogą również otworzyć własną działalność co jest bardzo popularną formą zarobku w branży IT.

Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani, a także cenieni jako specjaliści zarówno w szeregach cywilnych firm czy korporacji, ale także służb mundurowych, do których nasza szkoła ich przygotowuje.

„KAŻDA WYSTARCZAJĄCO ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA JEST NIEROZRÓŻNIALNA OD MAGII”

Arthur C. Clarke

MOTTO KIERUNKU INFORMATYKA

Jak wyglądają klasy w szkole?

– małe klasy – do 20-25 osób – gwarancją większego komfortu nauki
– wszystkie klasy mają na stałe przypisaną swoją salą, dzięki czemu nie muszą szukać gdzie maja zajęcia i przemieszczać się z wyposażeniem
– telewizory interaktywne 65 i 75 calowe – obraz i wideo najwyższej jakości
– przestronne i odnowione, duże wnętrza zamku z charakterystycznymi łukami
– nowoczesne wyposażenie w klasach z zabezpieczeniem przeciwpożarowym

Jesteśmy w trakcie budowy nowej pracowni komputerowej. Docelowo wyposażonej także w najnowsze technologie takie jak: drukarka 3D i zestawy VR, drony, modele zdalnie sterowane, programowalne roboty

Predyspozycje zawodowe

 • analityczny i logiczny umysł
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • twórcza i kreatywna wyobraźnia
 • zdolność koncentracji
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • chęć do pogłębiania swojej wiedzy i jej aktualizacji

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy informatyki
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń sieciowych
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie stron internetowych
 • programowanie aplikacji internetowych

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego – Technikum jest szkołą niepubliczną,  kształcącą uczniów w pięcioletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym na podbudowie szkoły podstawowej na kierunkach technik logistyk oraz technik informatyk. Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej, przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz zawodowego, po zdaniu którego uzyskuje się zawód przydatny w wojsku oraz / lub poza nim.

PRAKTYKI KADETÓW TECHNIKUM:

W ramach realizacji praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z MON, WSS korzysta z infrastruktury jednostek wojskowych. Uczeń odbywa ośmiotygodniową praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach min. na terenie LSSE w Legnicy czy za granicą w ramach programu Erasmus. Technik informatyk może odbywać praktyki w przedsiębiorstwach różnych branż m.in. serwisem komputerów, składaniem komputerów z podzespołów, wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw a także jako grafik komputerowy czy montażysta wideo. Lista tych branż może być znacznie szersza niż w przypadku innych zawodów, ponieważ w branży IT występuje bardzo dużo specjalizacji.