TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik informatyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik Informatyk
klasa mundurowa

Opis kierunku

Nowoczesny kierunek Technik informatyk to świetny wybór dla osób, które uwielbiają pracę z komputerem i sprzętem. Jest to wyjątkowy zawód z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter – dziś informatyka jest w zasadzie w każdej dziedzinie życia, zatem dobry informatyk znajdzie pracę w kręgach swoich zainteresowań.

Zawód jest bardzo prestiżowy, ponieważ pracodawcy zapewniają tej grupie najlepsze warunki do pracy i dodatki pozapłacowe. Pensje informatyka są już na starcie są znacząco wyższe niż w innych zawodach, a duże niedobory pracowników na rynku sprawiają, że pensje będą dalej wzrastać. W branży jest bardzo popularna praca zdalna, która pozwala nawet na pracę w innym kraju czy na długich wakacjach. 

Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Absolwenci są bardzo poszukiwani, ale również cenieni jako specjaliści zarówno w szeregach cywilnych firm czy korporacji, ale także służb mundurowych, do których nasza szkoła ich przygotowuje w sposób bardzo dokładny.

Nasza kadra informatyczna to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży IT – od programistów po project managerów aż po grafików komputerowych i web developerów. To bardzo mocno nas wyróżnia na tle innych szkół – stawiamy na profesjonalizm. A po ukończeniu kierunku absolwenci mogą już na starcie podjąć pierwszą pracę jako na przykład: grafik komputerowy, junior developer, serwisant komputerowy, administrator sieci komputerowych, wsparcie IT i wiele innych.

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje programy, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz ich oprogramowanie. Administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy witryny i aplikacje internetowe Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technik informatyk może również otworzyć własną działalność co jest bardzo popularną formą zarobku w branży IT.

„KAŻDA WYSTARCZAJĄCO ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA JEST NIEROZRÓŻNIALNA OD MAGII”

Arthur C. Clarke

MOTTO KIERUNKU INFORMATYKA

Jak wyglądają klasy w szkole?

– małe klasy – do 20-25 osób – gwarancją większego komfortu nauki
– wszystkie klasy mają na stałe przypisaną swoją salą, dzięki czemu nie muszą szukać gdzie maja zajęcia i przemieszczać się z wyposażeniem
– telewizory interaktywne 65 i 75 calowe – obraz i wideo najwyższej jakości
– przestronne i odnowione, duże wnętrza zamku z charakterystycznymi łukami
– nowoczesne wyposażenie w klasach z zabezpieczeniem przeciwpożarowym

Jesteśmy w trakcie budowy nowej pracowni komputerowej. Docelowo wyposażonej także w najnowsze technologie takie jak: drukarka 3D i zestawy VR, drony, modele zdalnie sterowane

Predyspozycje zawodowe

 • analityczny i logiczny umysł
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • twórcza i kreatywna wyobraźnia
 • zdolność koncentracji
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • chęć do pogłębiania swojej wiedzy i jej aktualizacji

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy informatyki
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń sieciowych
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie stron internetowych
 • programowanie aplikacji internetowych

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego – Technikum jest szkołą niepubliczną,  kształcącą uczniów w pięcioletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym na podbudowie szkoły podstawowej na kierunkach technik logistyk oraz technik informatyk. Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej, przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz zawodowego, po zdaniu którego uzyskuje się zawód przydatny w wojsku oraz / lub poza nim.

PRAKTYKI KADETÓW TECHNIKUM:

W ramach realizacji praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z MON, WSS korzysta z infrastruktury jednostek wojskowych. Uczeń odbywa ośmiotygodniową praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach. Technik informatyk może odbywać praktyki w przedsiębiorstwach różnych branż m.in. serwisem komputerów, składaniem komputerów z podzespołów, wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw a także jako grafik komputerowy czy montażysta wideo. Lista tych branż może być znacznie szersza niż w przypadku innych zawodów, ponieważ w branży IT występuje bardzo dużo specjalizacji.