TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik informatyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Kadra informatyczna

Nasza kadra informatyczna to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży IT – od programistów po project managerów aż po grafików komputerowych i web developerów. To bardzo mocno nas wyróżnia na tle innych szkół – stawiamy na profesjonalizm. A po ukończeniu kierunku absolwenci mogą już na starcie podjąć pierwszą pracę jako na przykład: grafik komputerowy, junior developer, serwisant komputerowy, administrator sieci komputerowych, wsparcie IT i wiele innych.

Opiekunem kierunku jest bezpośrednio wicedyrektor Łukasz Gadomski. To wieloletni i aktualny praktyk z dziedzin: serwisu komputerowego, tworzenia stron internetowych, grafiki, fotografii, wirtualnej rzeczywistości, robotów edukacyjnych i innych.

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i dodatkowo:

 • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, dodatkowo istnieje możliwość wyboru nauki innych języków obcych jak: rosyjski, hiszpański, włoski, francuski itp.
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka
 • Przedmioty zawodowe
 • Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, sztuki walki,
 • Obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia wojskowe i ratownicze,
 • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe,
 • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

Technik Informatyk
klasa mundurowa

Opis kierunku

Nowoczesny kierunek Technik informatyk to świetny wybór dla osób, które uwielbiają pracę z komputerem i sprzętem. Jest to wyjątkowy zawód z uwagi na swój interdyscyplinarny charakter – dziś informatyka jest w zasadzie w każdej dziedzinie życia, zatem dobry informatyk znajdzie pracę w kręgach swoich zainteresowań.

Zawód jest bardzo prestiżowy, ponieważ pracodawcy zapewniają tej grupie najlepsze warunki do pracy i dodatki pozapłacowe. Pensje informatyka są już na starcie znacząco wyższe niż w innych zawodach, a duże niedobory pracowników na rynku sprawiają, że pensje będą dalej wzrastać. W branży jest bardzo popularna praca zdalna, która pozwala nawet na pracę w innym kraju czy na długich wakacjach. 

Co robi technik informatyk w szkole mundurowej?

Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje programy, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego. Projektuje i wykonuje bazy danych oraz tworzy oprogramowanie. Administruje systemami przetwarzania informacji, dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę. Tworzy witryny i aplikacje internetowe. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy mogą również otworzyć własną działalność co jest bardzo popularną formą zarobku w branży IT.

Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Absolwenci tego kierunku są bardzo poszukiwani, a także cenieni jako specjaliści zarówno w szeregach cywilnych firm czy korporacji, ale także służb mundurowych, do których nasza szkoła ich przygotowuje.

A może lepiej chodzić do szkoły online lub szkoły zdalnej?

Nauka w szkole stacjonarnej na kierunku technik informatyk jest znaczniej bardziej efektywna niż w szkole online czy szkole zdalnej. Dzięki dostępowi do specjalistycznych narzędzi, zajęć pozalekcyjnych, wyjść tematycznych uczniowie uczą się dobrych praktyk trudnych do zdobycia w formie online czy zdalnej. Co więcej, w naszej szkole wojskowej nie lubimy nudy. Prowadzimy aktywne zajęcia, bardzo często uczestniczymy w wydarzeniach wojskowych, sportowych, szkolnych i cywilnych. Dzięki temu każdy może się zaangażować!

Nauka stacjonarna nie powoduje także negatywnych efektów związanych brakiem bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, których skutki opisywali psychologowie podczas wymuszonych zajęć on-line w czasie pandemii.

„KAŻDA WYSTARCZAJĄCO ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA JEST NIEROZRÓŻNIALNA OD MAGII”

Arthur C. Clarke

MOTTO KIERUNKU INFORMATYKA

Jak wyglądają klasy w szkole?

– małe klasy – do 20-25 osób – gwarancją większego komfortu nauki
– wszystkie klasy mają na stałe przypisaną swoją salą, dzięki czemu nie muszą szukać gdzie maja zajęcia i przemieszczać się z wyposażeniem
– telewizory interaktywne 65 i 75 calowe – obraz i wideo najwyższej jakości
– przestronne i odnowione, duże wnętrza zamku z charakterystycznymi łukami
– nowoczesne wyposażenie w klasach z zabezpieczeniem przeciwpożarowym

Jesteśmy w trakcie budowy nowej pracowni komputerowej. Docelowo wyposażonej także w najnowsze technologie takie jak: drukarka 3D i zestawy VR, drony, modele zdalnie sterowane, programowalne roboty

Predyspozycje zawodowe

 • analityczny i logiczny umysł
 • zdolność przewidywania skutków decyzji
 • twórcza i kreatywna wyobraźnia
 • zdolność koncentracji
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • chęć do pogłębiania swojej wiedzy i jej aktualizacji

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • podstawy informatyki
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • programowanie strukturalne i obiektowe
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń sieciowych
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie stron internetowych
 • programowanie aplikacji internetowych

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego – Technikum jest szkołą niepubliczną,  kształcącą uczniów w pięcioletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym na podbudowie szkoły podstawowej na kierunkach technik logistyk oraz technik informatyk. Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej, przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz zawodowego, po zdaniu którego uzyskuje się zawód przydatny w wojsku oraz / lub poza nim.

PRAKTYKI KADETÓW TECHNIKUM:

W ramach realizacji praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z MON, WSS korzysta z infrastruktury jednostek wojskowych. Uczeń odbywa ośmiotygodniową praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach min. na terenie LSSE w Legnicy czy za granicą w ramach programu Erasmus. Technik informatyk może odbywać praktyki w przedsiębiorstwach różnych branż m.in. serwisem komputerów, składaniem komputerów z podzespołów, wykonujących sieci informatyczne na potrzeby przedsiębiorstw a także jako grafik komputerowy czy montażysta wideo. Lista tych branż może być znacznie szersza niż w przypadku innych zawodów, ponieważ w branży IT występuje bardzo dużo specjalizacji.

WSPÓŁPRACUJEMY Z BIZNESEM I TECHNOLOGIAMI IT