PATRON SZKOŁY

rycerz Zawisza Czarny

Nasza wizja artystyczna rycerza Zawiszy Czarnego

Kształcimy naszych Kadetów według sposobu na życie, jako: obywatel, patriota i aktywny człowiek. Dlatego na patrona WSS wybraliśmy postać historyczną, wzór godny do naśladowania, prawdziwego rycerza Zawiszę Czarnego.

Rycerz Zawisza Czarny, syn Mikołaja z Garbowa, starosta spiski, urodził się około 1375 roku. Wojownik słynny w całej Europie. Niepokonany w turniejach i bitwach. Jako rycerz zobowiązany do przestrzegania ładu i najtrwalszych zasad dobrego zachowania, w tym wierności, męstwa i roztropności, hojności oraz honoru, który determinował etos rycerski. Jednocześnie był osobą obytą w świecie oraz dobrze wykształconą nie tylko w sferach militarnych ale również w dyplomacji, gospodarce i finansach. Uczestnik wielu wojen m.in. z Krzyżakami i Turkami. W 1410 roku walczył pod Grunwaldem w szeregach rycerstwa krakowskiego pod wielką chorągwią królewską z wizerunkiem Orła Białego. Legenda głosi, że to właśnie Zawisza w krytycznym momencie bitwy uratował ją przed upadkiem. Po Grunwaldzie, w 1414 roku reprezentował Polskę na soborze powszechnym w Konstancji. Został tam wybrany „stróżem porządku i wolności” – jako jeden z 24 najbardziej godnych zaufania rycerzy europejskich. W kolejnych latach na jednym z turniejów pokonał najlepszego rycerza Europy Zachodniej – Jana Aragońskiego. Uczestniczył też w kolejnej wojnie z Krzyżakami. Zginął 12 czerwca 1428 roku pod Gołąbcem podczas wyprawy Zygmunta Luksemburskiego przeciw Turkom. Mimo możliwości ucieczki, na polu bitwy pozostał do końca. Trafił do tureckiej niewoli i został w niej zamordowany. 

Rocznicę śmierci naszego Patrona ustanowiliśmy jako Święto szkoły – 12 czerwca.

Fragment obrazu Jana Matejki – Bitwa pod Grunwaldem