ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z planowanymi wydatkami z środków publicznych w ramach otrzymania dotacji z programu Inwestycje w oświacie w roku 2023, publikujemy poniżej zapytania ofertowe do informacji publicznej. 

Zapraszamy do składania ofert na niżej wymienioną dostawę towarów lub usług.

Pracownia językowa z wyposażeniem i wykonaniem

Laptopy z kartą graficzną

Komputery stacjonarne z kartą graficzną

Drukarka 3D Snapmaker Artisan 3w1 w obudowie