OPŁATA

Opłaty rekrutacyjne

Osoby ubiegające się o przyjęcie do WSS wnoszą opłatę rejestracyjną i opłatę wpisową:

  • Opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi. Opłatę rejestracyjną należy uiścić w momencie przesłania / złożenia podania o przyjęcie do szkoły. Stanowi ona podstawę do dalszego procedowania podania.
  • Opłata wpisowa w wysokości 150 zł wpłacana jest jednorazowo w przypadku potwierdzenia zakwalifikowania się kandydata do Szkoły i stanowi potwierdzenie woli kandydata do przyjęcia w szeregi kadetów Zawiszy Czarnego. Jest to opłata przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej. 


Opłatę wpisową i rejestracyjną należy uiścić na konto WSS – podane w zakładce Kontakt.

Fundujemy czesne dla zdolnych osób z mniej zamożnych rodzin

Fundacja Zawiszy Czarnego wyrównuje szanse na świetne wykształcenie dla zdolnych uczniów – wspieramy talenty. Więcej szczegółów tutaj.

W ramach pozyskiwania środków finansowych, w szkole obowiązują miesięczne opłaty w wysokości:

Czesne

600 ZŁ

w przypadku nie korzystania z internatu

Internat + Czesne

1300 ZŁ

 

*nowo przyjęty Kadet jest zobowiązany do zakupu pierwszego kompletu umundurowania wg wykazu

Czesne jest płatne do każdego 5. dnia miesiąca wg umowy o naukę.

Wyżywienie w internacie

Osoby które wybrały internat, mogą skorzystać z opcji wyżywienia w formie cateringu. Jedzenie jest przygotowywane przez znaną i wysoko ocenianą restaurację z kuchnią domową z Legnicy.

Numer konta

82 1140 2004 0000 3902 8241 9766 mBank

Nazwa: WSSZC

W tytule wpłaty należy podać: „Nazwisko i imię, opłata rejestracyjna lub opłata wpisowa, wybrany kierunek”.

Przykład tytułu: Kowalski Jan, opłata rejestracyjna – technikum logistyczne