WYNIKI REKRUTACJI 2022

Rekrutacja w I i II naborze została zakończona.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do klas 1 i 3