TECHNIKUM LOGISTYCZNE

Co robi technik logistyk w szkole mundurowej?

Zawód technik logistyk nabiera coraz większego znaczenia a połączenie z wysoko zaawansowanymi technologiami to przyszłość tego zawodu. Z czasem znaczenie będą zdobywały zautomatyzowane floty transportowe, autonomiczne magazyny czy transport dronami pomiędzy placówkami. W wojsku technik logistyk ma równie ważne zadanie co w przedsiębiorstwach – dba o uzupełnienie zapasów paliwa, żywności, amunicji i wiele innych aspektów, bez których tak duży organizm nie byłby w stanie funkcjonować. To również planowanie sposobów dostarczenia – drogą lądową, powietrzną czy wodną. Jednym słowem, logistyka jest wszędzie.

Technik Logistyk
klasa mundurowa

Opis kierunku

Kierunek Technik logistyk jest dziś jednym z najbardziej poszukiwanych i cenionych zawodów na rynku pracy. W połączeniu z praktyką i doświadczeniem, dobry logistyk znajdzie z łatwością zatrudnienie oraz całkiem atrakcyjne wynagrodzenie. Kariera logistyka jest bardzo interesująca, ponieważ jest mocno interdyscyplinarna. Zajmuje się on optymalnym przepływem towarów pomiędzy działami firm oraz łańcuchami dostaw pomiędzy różnymi firmami. Planuje on także w jaki sposób towar powinien być magazynowany, zamówiony na czas, jaki braki należy uzupełnić tak by zapewnić ciągłość pracy całego zakładu.

Kwalifikacje w zawodzie

W zawodzie technik logistyk kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące i dodatkowo:

 • Języki obce: angielski (poziom rozszerzony od klasy pierwszej), niemiecki, dodatkowo istnieje możliwość wyboru nauki innych języków obcych jak: rosyjski, hiszpański, włoski, francuski itp.
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka
 • Przedmioty zawodowe
 • Przedmioty dodatkowe: edukacja wojskowa, sztuki walki,
 • Obozy szkoleniowe z ukierunkowaniem na ćwiczenia wojskowe i ratownicze,
 • Zajęcia na strzelnicy, ćwiczenia terenowe,
 • Wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy.

„LOGISTYKA NIE JEST WSZYSTKIM, ALE WSZYSTKO INNE BEZ LOGISTYKI JEST NICZYM”

gen. Norman Schwarzkopf

MOTTO KIERUNKU LOGISTYKA

Jak wyglądają klasy w szkole?

– małe klasy – do 20-25 osób – gwarancją większego komfortu nauki
– wszystkie klasy mają na stałe przypisaną swoją salą, dzięki czemu nie muszą szukać gdzie maja zajęcia i przemieszczać się z wyposażeniem
– telewizory interaktywne 65 i 75 calowe – obraz i wideo najwyższej jakości
– przestronne i odnowione, duże wnętrza zamku z charakterystycznymi łukami
– nowoczesne wyposażenie w klasach z zabezpieczeniem przeciwpożarowym

Predyspozycje zawodowe

 • umiejętność planowania i przewidywania
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • operatywność w działaniu
 • łatwość nawiązywania  kontaktów
 • uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji
 • spostrzegawczość i refleks

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy logistyki
 • organizacja produkcji i dystrybucji
 • zarządzanie zapasami i magazynem
 • transport w logistyce
 • język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 

 • pracownia magazynowa
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • obsługa klientów i kontrahentów
 • pracownia transportowa
 • pracownia środków technicznych
 • praktyki zawodowe

Wojskowa Szkoła Średnia im. Zawiszy Czarnego – Technikum jest szkołą niepubliczną,  kształcącą uczniów w pięcioletnim cyklu kształcenia w systemie dziennym na podbudowie szkoły podstawowej na kierunkach technik logistyk oraz technik informatyk. Nauka w szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej, przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz zawodowego, po zdaniu którego uzyskuje się zawód przydatny w wojsku oraz / lub poza nim.

PRAKTYKI KADETÓW TECHNIKUM:

W ramach realizacji praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z MON, WSS korzysta z infrastruktury jednostek wojskowych leżących w obrębie województwa dolnośląskiego (11LDKPanc, 10. Brygada Logistyczna w Opolu, 43. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie oraz 4. RBLog Wrocław) oraz cywilnych firm logistycznych z terenu województwa dolnośląskiego (Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A , Amazon, KÜHNE – NAEGEL, Mercedes) a także za granicą w ramach programu Erasmus.

WSPÓŁPRACUJEMY Z BIZNESEM I EDUKACJĄ