SZKOLENIE WOJSKOWE

Oddziału Przygotowania Wojskowego

Zajęcia ze szkolenia wojskowego realizowane są w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Szkolenia i kursy specjalistyczne organizowane są w formie terenowych zajęć wojskowych (jednodniowe, kilkudniowe) oraz terenowych obozów wojskowych.

Edukacja wojskowa w WSS realizowana jest na podstawie przyjętego przez MON programu szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Program szkolenia jak i cały projekt OPW koordynowany jest przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON a jego główne priorytety to:

  • przygotowanie do służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej);
  • zasilanie rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie oraz postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Jakie korzyści płyną z udziału w programie OPW?

– oficjalny patronat MON (Ministerstwa Obrony Narodowej)

– dostęp do infrastruktury wojskowej (Jednostek Wojskowych, poligonów, itd.)

– dostęp do wojskowych specjalistów i instruktorów

– wsparcie na zakup wyposażenia indywidualnego i sprzętu szkoleniowego dedykowanego do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji wojskowych

– dla Kadetów dodatkowe profity (9 dodatkowych pkt. rekrutacyjnych) przy rekrutacji na uczelnie wojskowe

Na jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów Zawiszy została wybrana 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu

ldk

W ramach szkolenia wojskowego odwiedziliśmy 10BKPanc w Świętoszowie

Szkolenie wojskowe 

W ramach szkolenia wojskowego, oprócz nauki regulaminów i i musztry wojskowej, realizowane są dla wszystkich zajęcia strzeleckie (broń małokalibrowa, sportowa i bojowa), terenoznawstwo a także medycyna pola walki. Dodatkowe umiejętności rozwijamy na kursach specjalistycznych – sprawdź w zakładce Kursy i wyjazdy.


Wśród kursów specjalistycznych można wyróżnić takie jak skoki spadochronowe, kurs nurka, sztuki walki, kurs pilotażu drona (BSP), kurs SERE (surviwal) oraz wiele innych. Dzięki temu Kadet zyskuje już na starcie dodatkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych oraz unikalne pozycje do CV w przyszłej pracy, także cywilnej.

Poza tym, szkolenia wojskowe to także wyjątkowa i niezapomniana przygoda. Jako szkoła, docieramy do miejsc niedostępnych dla osób z zewnątrz i staramy się by szkolenia odbywały się przez różnorodne instytucje z którymi współpracujemy.

Szkolenie z udziałem sprzętu i jednostek wojskowych

Udział w projekcie, oprócz uzyskania patronatu MON, wspomaga proces szkolenia wojskowego poprzez wsparcie merytoryczne zajęć oraz dostęp do infrastruktury Sił Zbrojnych RP (Jednostki Wojskowe, Terenowe Organy Administracji Wojskowej (TOAW)). 

Oczekiwany efekt: 

  • uformowany charakter / postawa
  • kondycja fizyczna
  • świadomość realiów służby
  • umiejętność pracy w grupie

Poznajemy sprzęt i zasoby szkoleniowe AWL we Wrocławiu