SZKOLENIE WOJSKOWE

opw_znak_kol

Oddziału Przygotowania Wojskowego

Zajęcia ze szkolenia wojskowego realizowane są w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Szkolenia i kursy specjalistyczne organizowane są w formie terenowych zajęć wojskowych (jednodniowe, kilkudniowe) oraz terenowych obozów wojskowych.

Edukacja wojskowa w WSS realizowana jest na podstawie przyjętego przez MON programu szkolenia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Program szkolenia jak i cały projekt OPW koordynowany jest przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON a jego główne priorytety to:

  • przygotowanie do służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej);
  • zasilanie rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie oraz postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Jakie korzyści płyną z udziału w programie OPW?

– oficjalny patronat MON (Ministerstwa Obrony Narodowej)

– dostęp do infrastruktury wojskowej (Jednostek Wojskowych, poligonów, itd.)

– dostęp do wojskowych specjalistów i instruktorów

– wsparcie na zakup wyposażenia indywidualnego i sprzętu szkoleniowego dedykowanego do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji wojskowych

– dla Kadetów dodatkowe profity (9 dodatkowych pkt. rekrutacyjnych) przy rekrutacji na uczelnie wojskowe

Na jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów Zawiszy została wybrana 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej w Żaganiu

ldk

Szkolenie wojskowe 

W ramach szkolenia wojskowego, oprócz nauki regulaminów i i musztry wojskowej, realizowane są dla wszystkich zajęcia strzeleckie (broń małokalibrowa, sportowa i bojowa), terenoznawstwo czy też z medycyny pola walki. Dodatkowe umiejętności rozwijamy na kursach specjalistycznych – sprawdź w zakładce Kursy i wyjazdy.

Szkolenie z udziałem sprzętu i jednostek wojskowych

Udział w projekcie, oprócz uzyskania patronatu MON, wspomaga proces szkolenia wojskowego poprzez wsparcie merytoryczne zajęć oraz dostęp do infrastruktury Sił Zbrojnych RP (Jednostki Wojskowe, Terenowe Organy Administracji Wojskowej (TOAW)). 

Oczekiwany efekt: 

  • uformowany charakter / postawa
  • kondycja fizyczna
  • świadomość realiów służby
  • umiejętność pracy w grupie

Zobacz jak wyglądają nasze szkolenia wojskowe podczas wyjazdów. 

Kliknij w zdjęcie by powiększyć.