REKRUTACJA DO KLAS 4

Rekrutacja uzupełniająca trwa!

Prosimy o wysyłkę podania o przyjęcie do szkoły e-mailem na adres rekrutacja@wsszc.pl, a dodatkowo o dostarczenie podpisanego oryginału i załączników najpóźniej w dniu testu sprawnościowego do naszego sekretariatu.

Z uwagi na duże zainteresowanie rekrutacją do wojskowych klas na 4 roku, otworzyliśmy dodatkową rekrutację na kierunku Technik logistyk. Przyjmujemy Kadetów z innych szkół.

Procedura rekrutacyjna wygląda tak samo jak w przypadku rekrutacji do klasy 1. Oznacza to, że również należy zdać test sprawnościowy.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: Rekrutacja

UWAGA: prosimy o zgłoszenia wyłącznie przez specjalne podanie dla klas 4, które jest dostępne poniżej.