Mamy świetne wieści 😄
W ramach planowania współpracy z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej (TOAW) nasz dyrektor Szkoły spotkał się z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Podczas spotkania, w ramach podziękowania za dotychczasową współpracę oraz jako dobry prognostyk na przyszłość, Szef WSzW – płk dr Piotr Rupa wręczył Dyrektorowi WSS, Odznakę Pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu oraz ryngraf. Jest to dla nas wielki honor i przywilej, za co serdecznie dziękujemy! 💪🇵🇱